SÜTI
TÁJÉKOZTATÓ

1. mik azok a “sütik”? v48 Ingatlan Kft. hogyan használja azokat?

1.1. A süti egy kis információcsomag, amely az érintett eszközön addig kerül tárolásra, amíg Ön azt nem törli. A legtöbb weboldalhoz hasonlóan saját, illetve harmadik fél cookie-kat is használunk az olyan technológiákkal együtt, amelyek hozzájárulnak a weboldalak és az alkalmazások megfelelő működéséhez és a személyre szabott szolgáltatás nyújtásához, valamint a felhasználók preferenciáinak megismeréséhez.

1.2. Önnek lehetősége van a böngészőjében valamennyi cookie alkalmazását letiltani, valamint értesítőt beállítani arra az esetre, ha egy weboldal cookie-kat kívánna elhelyezni eszközén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a cookie-k alkalmazását nem engedélyezi, a weboldal néhány funkciójának működése során probléma merülhet fel.

1.3. A V48 Ingatlan Kft. és harmadik felek, mint a Google vagy Facebook saját, illetve harmadik fél cookie-kat és egyéb, a felhasználói viselkedést nyomon követő technológiákat alkalmazhatnak a szoftverek, mobil applikációk és weboldal használatával összefüggésben.  Továbbá bizonyos, a szoftverrel, illetve a weboldallal kapcsolatos felhasználói tevékenységek is rögzítésre kerülnek, valamint a felhasználó korábbi tevékenységére tekintettel reklámok jeleníthetők meg. A V48 Ingatlan Kft. nem továbbít személyes adatot e harmadik felek részére. A harmadik felek azonban automatikusan megkapják az érintettek IP címeit, amennyiben a tevékenység nyomon követésére kerül sor. A V48 Ingatlan Kft. jogosult a felhasználók tevékenységére vonatkozó, harmadik felek által gyűjtött adatokat a saját weboldala és alkalmazásai által megszerzett adatokkal összekapcsolni, és ezáltal felhasználói profilt készíteni.

 

1.4. A harmadik fél által történő adatkezelés megakadályozása érdekében javasolt az alábbi eszközök telepítése:

http://www.aboutads.info/PMC; https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Vagy állítsa be preferenciáit az alábbi weboldalak valamelyikén például: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices; http://www.networkadvertising.org/choices/;https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous

2. weboldalunkon használt cookiek, jogalapok

(A) szükséges cookie-k

2.1. E cookiek a weboldal működéséhez szükségesek. Általában az Ön kérésére, azaz a weboldalon tanúsított tevékenységére tekintettel kerülnek telepítésre az adott eszközön, mint pl. az adatvédelmi preferenciákkal, a bejelentkezéssel, illetve az automatikus kitöltéssel kapcsolatos beállítások. Ön jogosult e cookie-k alkalmazását megtiltatni, azonban ez megakadályozza a weboldal egyes részeinek működését.

 

2.2. Jogalap: a V48 Ingatlan Kft. Ekertv. 13/A. § szakaszának (valamint a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésének) való megfeleléshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

(B) teljesítményfigyelő, funkcionális vagy célzott sütik

 

2.3. analitikai sütik

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. E cookie-k segítenek továbbá abban is, hogy lássuk mely oldalak leginkább és legkevésbé népszerűek, valamint lehetővé teszik a látogatók weboldalak közötti mozgásának mérését is. Ezen információk aggregát információk, azaz anonomizáltak. Amennyiben e cookie-kat nem engedélyezi, nem fogjuk tudni, hogy mikor látogatta meg weboldalunkat.

2.4. FUNKCIÓNÁLIS SÜTIK

E cookie-k feladata az élmény javítása valamint a tartalmak személyre szabása. E cookie-k alkalmazására sor kerülhet általunk vagy harmadik felek által, amelyek szolgáltatást nyújtanak weboldalunkon. Amennyiben Ön nem engedélyezi ezen cookie-k használatát, néhány funkció működése során probléma merülhet fel.

2.5. CÉLZOTT (REKLÁM) SÜTIK

E cookie-k telepítésére marketing tevékenységet végző partnereink által kerül sor. Partnereink profilozás, illetve személyre szabott hirdetések megjelenítése végett alkalmazzák e cookie-kat. Alkalmazásuk során a böngésző és az eszköz azonosítására kerül sor. Amennyiben nem engedélyezi e cookie-k alkalmazását, nem tudunk személyre szabott reklámokat nyújtani.

2.6. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás. A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni a weboldal alján található „Cookie beállítások” linkre kattintva. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. érintetti jogok

Részletes tájékoztatásért kérjük, olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat .

 

4. panasz

 

4.1. Egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsértette a GDPR-t. Amennyiben e hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), úgy az alábbi elérhetőségeken veheti fel az illetékes személlyel a kapcsolatot.

 

4.2. Cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391-1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

4.3. Kérjük, hogy bármely kérdés, illetve panasz esetén először legyen szíves velünk felvenni a kapcsolatot, hogy problémáját minél hamarabb orvosolni tudjuk.

Elérhetőségi adataink:

  • Cím: 1138. Budapest, Népfürdő u. 22. B/13..

  • Telefon: +36 1 266 6000

COOKIE 
POLICY

1. what are cookies and how does v48 ingatlan kft. use them?

1.1. A cookie is a small piece of information that will be stored on your hard disk until you delete it. Like most websites and applications, we use our own cookies and those of third parties, together with similar technologies, to make our websites and applications work, to offer you customized and personalized service, and to learn more about our users and their likely interests.

1.2. You can set your browser to refuse all or some browser cookies, or to alert you when websites set or access cookies. If you disable or refuse cookies, please note that some parts of this website may become inaccessible or not function properly.

1.3. V48 Ingatlan Kft. and third-party vendors including Google and Facebook use first-party and third-party cookies and related user behaviour tracking technologies to measure desktop software, mobile application and website usage; record different user activities in its software and on its web sites; and display advertisements based on the user’s previously recorded activities. V48 Ingatlan Kft. does not disclose any personally identifiable information to these third-party vendors. However, third-party vendors automatically receive IP addresses when activity tracking occurs. V48 Ingatlan Kft. may connect user activity data gathered by third-party vendors with information collected by its websites and applications and such data may therefore become Profile or Usage Data.

 

1.4. You can also prevent your data from being used by third-party vendors by installing browser extensions, such as: http://www.aboutads.info/PMC; https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Or setting your preferences at web sites like: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices; http://www.networkadvertising.org/choices/;https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous

 

2. cookies we use on our website, Legal basis

(A) strictly necessary cookies

2.1. These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filing in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site may not work then.

2.2. Legal basis: The legitimate interest of V48 Ingatlan Kft. (Art. 6 (1) f) GDPR) to comply with Section 13/A of Act CVIII of 2001 on electronic commerce and on information society services (also in accordance with section 5 (3) of the directive 2002/58/EC).

(B) performance, functional and targeting cookies

 

2.3. ANALYTICS COOKIES

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.

2.4. FUNCTIONAL COOKIES

These cookies allow the provision of enhance functionality and personalization, such as videos and live charts. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our page. If you do not allow these cookies, then some or all of these functionalities may not function properly.

2.5. TARGETING COOKIES

These cookies are set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites. They work by uniquely identifying your browser and device. If you do not allow these cookies, you will not experience our targeted advertising across different websites.

2.6. Legal basis: Art. 6 (1) a) of GDPR – consent. You have the right to withdraw your consent at any time by clicking on the “Cookie settings” link at the bottom of the website.  The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

 

3. Your privacy related rights

For detailed information please refer to our Privacy Policy.

 

4. Complaint

 

4.1. Without prejudice to any other administrative or judicial remedy that you may have (such as the right to claim compensation for damages suffered as a result of V48 Ingatlan Kft’s breach of the GDPR), you have the right to lodge a complaint with the Hungarian Data Protection and Freedom of Information Authority (NAIH) supervisory authority, or another data protection supervisory authority in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of personal data relating to you infringes the GDPR.

4.2. The contact details of the NAIH are as follows: 1363 Budapest, Pf. 9.; phone: +36 1 391-1400; telefax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; website: www.naih.hu.

4.3. In any case, we would highly appreciate the chance to deal with your concerns before you approach the regulatory authority above, so please contact us in the first instance if any problems.

Our contact details:

  • Postal address:  1138. Budapest, Népfürdő u. 22. B/13..

  • Phone number:  +36 1 266 6000